Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Gia Đình Su

Trang web giadinhsu.com cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo quyền riêng tư. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web giadinhsu.com. Hãy đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

Thu thập thông tin cá nhân Khi bạn truy cập và sử dụng trang web giadinhsu.com, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn. Điều này bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc gửi nhận xét trên trang web.

Sử dụng thông tin cá nhân Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và quản lý trang web giadinhsu.com. Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để gửi thông báo về các bản cập nhật, tin tức hoặc thông tin liên quan đến trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và phản hồi lại các yêu cầu của bạn.

Bảo vệ thông tin cá nhân Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba để hỗ trợ hoạt động của trang web, như lưu trữ dữ liệu, phân tích và xử lý thanh toán. Chúng tôi đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba tuân thủ chính sách bảo mật tương tự.

Quyền riêng tư của bạn Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Để làm điều này, hãy liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của bạn trong thời gian hợp lý.

Liên lạc Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trên trang web giadinhsu.com, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email giadinhsu.com@gmail.com.

Chúng tôi đánh giá và cập nhật chính sách bảo mật này thường xuyên để đảm bảo nó phù hợp với quy định và thực tiễn hiện tại. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra lại chính sách bảo mật này định kỳ để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào.