Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của giadinhsu.com

Chào mừng bạn đến với giadinhsu.com! Trước khi sử dụng trang web này, bạn cần đọc và tuân thủ những điều khoản và quy định sau đây. Những quy định này áp dụng cho việc tham khảo nội dung, đăng ký tài khoản, hoạt động và bình luận trên trang web. Xin vui lòng tuân thủ những quy định và nội quy đã được đề ra.

Điều khoản chung
Bằng cách truy cập và sử dụng trang web giadinhsu.com, bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản được quy định trong thỏa thuận này. Khi truy cập và sử dụng trang web, bạn phải tuân thủ những điều khoản và quy định này, bất kể bạn sử dụng phương tiện nào như máy tính, điện thoại, tivi, hoặc thiết bị kết nối internet.

Trang web giadinhsu.com liên tục cải tiến và phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người. Do đó, các điều khoản và quy định trong thỏa thuận này có thể được cập nhật và chỉnh sửa bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi và bổ sung sẽ được công bố rõ ràng trên trang web và blog của chúng tôi.

I. Quy định về bình luận trên trang web
Trang web giadinhsu.com chia sẻ thường xuyên những câu nói hay, kinh nghiệm sống, tài liệu hữu ích và hướng dẫn theo các chủ đề. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc, bạn có thể để lại bình luận trong các bài viết liên quan. Để thực hiện bình luận trên trang web, bạn cần tuân thủ các quy định sau:

Nghiêm cấm để lại thông tin liên hệ như địa chỉ, số điện thoại, Facebook, Zalo, Skype, Viber, email, website và các thông tin tương tự trong bất kỳ trường hợp nào.

Không sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, lời nói không lành mạnh, và không sử dụng hình đại diện có nội dung không phù hợp.

Không nên mở nhiều bình luận cấp độ 1. Hãy trả lời vào bình luận đã có nếu bạn muốn cảm ơn hoặc thảo luận về chủ đề liên quan. Không nên mở nhiều bình luận mới gây loãng khu vực bình luận trong bài viết.

II. Nội dung bị cấm

Cấm sử dụng thông tin trên trang web giadinhsu.com với mục đích:
Chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo.
Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cấm bàn luận và đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
Cấm thành viên tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác theo quy định của pháp luật, bằng bất kỳ hình thức nào.

Cấm quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

Cấm sử dụng hình ảnh và logo của trang web giadinhsu.com để mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

III. Hiệu lực của điều khoản và quy định

Các điều khoản và quy định trong thỏa thuận này có thể được cập nhật và chỉnh sửa bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi và bổ sung sẽ được công bố rõ ràng trên trang web và blog của chúng tôi.

Trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản và quy định trong thỏa thuận này với các quy định khác, các điều khoản sẽ được điều chỉnh để phù hợp với quy định hiện hành. Phần còn lại của thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ trên trang web có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2019.