Tuyên bố khả năng tiếp cận

Cam kết về khả năng tiếp cận trên trang web giadinhsu.com

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng trang web của chúng tôi có khả năng tiếp cận và thân thiện với người dùng, dành cho mọi người. Nếu bạn gặp khó khăn khi xem hoặc điều hướng nội dung trên trang web này, hoặc bạn nhận thấy bất kỳ nội dung, tính năng hoặc chức năng nào mà bạn cho rằng người khuyết tật không thể truy cập một cách đầy đủ, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với nhóm của chúng tôi.

Để liên hệ, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ giadinhsu.com@gmail.com hoặc sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi (https://giadinhsu.com/lien-he/). Vui lòng đặt chủ đề email là “Truy cập bị vô hiệu hóa” và cung cấp mô tả chi tiết về tính năng cụ thể mà bạn gặp khó khăn hoặc gợi ý để cải thiện.

Chúng tôi rất trân trọng phản hồi của bạn và sẽ xem xét những phản hồi đó khi chúng tôi đánh giá các cách để đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng và thực hiện các chính sách trợ năng tổng thể của chúng tôi.

Ngoài ra, mặc dù chúng tôi không kiểm soát các nhà cung cấp bên thứ ba, chúng tôi đặc biệt khuyến khích những nhà cung cấp nội dung kỹ thuật số đó cung cấp nội dung có khả năng tiếp cận và thân thiện với người dùng.